Digitálne zručnosti pre rodiny s autistickým členom

                                                   
NAŠE SLNKO, o.z.
www.crz.gov.sk
Digitálne zručnosti pre rodiny s autistickým členom
​107 944 Eur
Občianske združenie NAŠE SLNKO vytvorilo aplikáciu AuKid určenú na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností detí s poruchou autistického spektra (PAS) šitú na mieru pre slovenské prostredie.  Je to bezplatný digitálny nástroj vytvorený pod dohľadom špeciálneho pedagóga s dlhoročnou praxou v problematike autizmu. Úspešná integrácia týchto detí do spoločnosti sa nezaobíde bez včasnej intervencie a špeciálnemu prístupu k vzdelávaniu už od raného veku, čo si vyžaduje zvýšené finančné náklady zo strany rodiny. Štatistiky poukazujú na fakt, že deti s PAS z ekonomicky silnejšieho prostredia preukazujú vyššie IQ v dospelosti ako deti z ekonomicky slabšieho prostredia, čo vyplýva z lepšieho prístupu k vzdelávaniu.
V našom projekte by sme chceli pokračovať vytvorením komplexných metodických, školiacich a inštruktážnych materiálov k aplikácii, ktoré by boli bezplatne prístupné širokej verejnosti. Ďalej pokračovať v školeniach rodičov, starých rodičov, špeciálnych pedagógov, pedagógov, odbornej i neodbornej verejnosti v práci s touto aplikáciou po celej SR. Buď prostredníctvom online seminárov alebo priamo s cieľovou skupinou. Využívanie digitálnej pomôcky na tréning chýbajúcich zručností už v ranom veku môže výrazne zvýšiť úspešnosť integrácie dieťaťa s PAS do spoločnosti a jeho vstup na trh práce.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
www.itms2014.sk
​​​www.mirri.gov.sk
www.eufondy.sk

PDF na stiahnutie:

Autizmus a IT technológie
Informačný leták
Manuál k aplikácii AuKID