AuKid

Aplikácia a softvér pre deti s autizmom

O nás

Sme rodičia dieťaťa, ktoré trpí autizmom. Zažili sme frustráciu zo skutočnosti, že nám náš syn nerozumel a my sme nerozumeli jemu. Že nereagoval na svoje meno, nerozprával a my sme nevedeli, ako znie jeho hlas.  Vychovávať takéto dieťa bolo a je mimoriadne náročné. Rodičia a deti sú na to celkom sami. Nevedia,  na koho sa obrátiť, čo robiť, čo zas nerobiť... Preto sme sa rozhodli založiť občianske združenie NAŠE SLNKO.

Štát autizmus nezaujíma,
verejnosť o ňom takmer nič nevie

Na Slovensku je akútny nedostatok špecializovaných škôl a materských škôl, kde by sa o deti dokázali adekvátne postarať a pracovať na ich začlenení do spoločnosti. Hoci autizmus sa nedá liečiť, jeho prejavy možno výrazne ovplyvniť a tlmiť.

Naším cieľom je uľahčiť život
deťom aj rodičom

Život s dieťaťom trpiacim autizmom prináša situácie, ktoré sú pre rodiča mimoriadne ťažké. Bezradnosť a frustrácia často vedú k úplnému rozpadu rodiny. Vzdelávaním a hľadaním finančných prostriedkov chceme s autizmom bojovať nielen v našej rodine, ale v každej, ktorú autizmus zasiahol.

Naše hodnoty

Empatia

Empatia

Nie sme odborníci, ale so synom sme toho prešli dosť. Rodinám, ktoré trpia rovnako, dokážeme poradiť, na koho sa obrátiť, ako požiadať o príspevok a ako zvládnuť množstvo vybavovačiek, ktorými musia prejsť.

Osveta

Osveta

Spoločnosť sa musí o ľudí s autizmom začať zaujímať. Z detí trpiacich autizmom, budú raz dopeláci, o ktorých sa rodina už nebude môcť postarať. Preto o nich musíme hovoriť a informovať.

Transparentnosť

Transparentnosť

Každý darca alebo partner si môže jednoducho overiť, ako sme naložili s každým eurom. Aby vždy presne vedel, komu a kde peniaze pomohli.

Ako pomáhame

Organizovanie aktivít

Organizovanie aktivít

Prioritou občianskeho združenia NAŠE SLNKO je pomôcť rodinám prekonať najťažšie počiatočné štádium prostredníctvom organizovania spoločných aktivit, ktoré umožnia priblížiť život osoby s autizmom jeho rodine a nadviazať tak silnejšie puto medzi jej členmi.

Read More
Vzdelávanie a kurzy

Vzdelávanie a kurzy

Jednou z našich hlavných úloh bude organizácia prednášok a seminárov, ktoré sú určené deťom, rodičom a celým rodinám a ktoré slúžia na výmenu skúseností a poznatkov o autizme s cieľom skvalitniť život človeka s autizmom.

Read More
Diskusie s vládnymi<br />
organizáciami

Diskusie s vládnymi
organizáciami

Chceme nadviazať aktívny kontakt s vládou a vládnymi organizáciami, nájsť tak správne legislatívne východisko pre takto zasiahnuté rodiny a reagovať tým na fatálny nedostatok predškolských a školských zariadení pre deti trpiace autizmom.

Read More

1 zo 68
detí na svete sa narodí s autizmom


71
špecializovaných materských
a základných tried


203,20 €
mesačný príspevok na dieťa s autizmom do 6. roku života

 

Ako môžete pomôcť vy

Rodiny, v ktorých žije človek trpiaci autizmom, to môžu mať vďaka vám aspoň o čosi jednoduchšie.
Možností, ako pomôcť, je hneď niekoľko:

  • jednorazový príspevok vo forme 2 % z vašich daní
  • pravidelné finančné príspevky
  • nefinančné dary v akejkoľvek podobe, ktorá bude prospešná rodinám starajúcim sa o osobu trpiacu autizmom.

Vaše dary prerozdelíme transparentne tam, kde budú najviac potrebné, do posledného centa.

O každom eure vás budeme priebežne informovať.

Chcem darovať 2% z dane

Partneri

MSSR OPLZ EU MPSVR Jump soft kamapro this is locco smartvikings