Oddiel Vlčia svorka

Náš cieľ

Cieľom projektu Oddiel Vlčia Svorka, bolo zabezpečiť technické a materiálne vybavenie pre celoročnú činnosť činnosť ako aj pre vyvrcholenie celoročnej činnosti letný tábor pre deti predškolskom a školskom veku, ktoré sú
postihnuté poruchou autistického spektra, a/alebo inak znevýhodnené, spolu s deťmi bez znevýhodnenia
Vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja s nám podarilo zabezpečiť premietacie plátno a projektor, na organizovanie stretnutí a premietaní fotografií a videí zo spoločných akcií, ako aj pravidelné premietanie rozprávok pre deti postihnuté poruchou autistického spektra.
Na celoročnú činnosť sme mohli zakúpiť množstvo zaujímavých spoločenských hier, ktoré nám pomáhajú napĺňať náš hlavný zámer na integráciu detí v predškolskom a školskom veku, ktoré sú postihnuté poruchou autistického spektra, a/alebo inak znevýhodnené, spolu s deťmi bez zjavného znevýhodnenia.

Na letný tábor sme mohli zakúpiť naše druhé indiánske tee-pee, ktoré si deťi tak obľúbili na predchádzajúcich táboroch a prenosné volejbalové ihrisko, ktoré budeme využívať na hranie loptových hier ako aj indiánskeho ringa s hracími krúžkami.

Partneri