Aplikácie a softvér pre deti s autizmom

                                                   
NAŠE SLNKO, o.z.
NFP312040U467
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom
83 825,93 Eur

Stiahnuť z App Store
Windows installer
OSX installer
Trvanie projektu: 12/2019 – 01/2021
Stručný popis projektu:Tento projekt je zameraný na ľudí trpiacich autizmom, ktorí nemajú vyvinutú schopnosť reči. Slovo je pre nich priveľmi abstraktné-nevidia ho, necítia ho, nemôžu ho chytiť, môže byť viacvýznamové. To však nemusí nutne znamenať, že nemôžu komunikovať. Vieme, že dieťa s autizmom vizuálne informácie spracúva veľmi rýchlo, že pre neho vidieť znamená vedieť. Cieľom projektu je vývoj aplikácií na dve najrozšírenejšie mobilné platformy a softvér pre počítač. Aplikácie a softvér pre počítač poskytnú digitálnu interaktivitu s obrázkami pre deti s rôznym stupňom autizmu pre rôzne životné situácie. Aplikácie a softvér budú zadarmo a verejne dostupné. Výsledky projektu umožnia špecifickú a cielenú podporu pre skupinu obyvateľstva, čím sa podporí eliminácia príčin sociálneho vylúčenia a diskriminácie čo je jeden zo špecifických cieľov OP ĽZ. Výsledkom hlavnej aktivity budú dve aplikácie na najrozšírenejšie mobilné platformy a softvér pre počítač pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré na Slovenskom trhu v súčasnej dobe neexistujú. Budú to nové inovatívne softvérové riašenia na Slovensku. Realizáciou projektu sa v plnej miere dosiahnu merateľné ukazovatele stanovené výzvou.
„Priestor na vašu príležitosť.“
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.ia.gov.sk