projekt Vlčia svorka 2021

projekt Vlčia svorka 2021

 bol podporený Magistrátom hlavného mesta Bratislava

Aj v týchto ťažkých časoch naša činnosť beží naplno a preto je pre nás naša “klubovňa” v priestoroch Pisztoryho paláca veľmi dôležitá.

Vďaka finančnej podpore Magistrátu hlavného mesta Bratislava, sme sa aj tento rok mohli pravidelne stretávať mimo “lock downových” časov v týchto priestoroch a pokračovať v činnosti.

Samozrejme, že sa naša činnosť neobmedzila len na stretávanie sa v klubovni, ale organizovali sme pravidelné výlety do okolia Bratislavy ako aj ostatných častí Slovenska. Zorganizovali sme dva letné tábory a v čase, keď sme sa nemohli stretávať “naživo” sme sa stretávali aspoň v online priestore.
Tak isto sme vydali dve čísla oddielového časopisu VSReport.

Vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta Bratislava tak náš komunitný projekt mohol fungovať ďalší rok.
Ďakujeme