Oddiel Vlčia svorka

Oddiel Vlčia svorka

Náš cieľ

Hlavným cieľom projektu Oddiel Vlčia Svorka bolo zabezpečiť technické a materiálne vybavenie pre celoročnú činnosť, ako aj na vyvrcholenie celoročnej činnosti – letný tábor pre deti v predškolskom a školskom veku, ktoré sú postihnuté poruchou autistického spektra, a/alebo inak znevýhodnené, spolu s deťmi bez zjavného znevýhodnenia.
Vďaka dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja sa nám podarilo zabezpečiť aj premietacie plátno a projektor. Premietane fotografií a videí zo spoločných akcií, ako aj pravidelné premietanie rozprávok a filmov pre deti postihnuté poruchou autistického spektra, sú vhodným doplnením našej celoročnej činnosti.
Tiež sme mohli zakúpiť množstvo zaujímavých spoločenských hier, ktoré nám pomáhajú napĺňať náš hlavný zámer – integráciu detí v predškolskom a školskom veku, ktoré sú postihnuté poruchou autistického spektra, a/alebo inak znevýhodnené, spolu s deťmi bez zjavného znevýhodnenia.
Na letný tábor sme mohli zakúpiť naše druhé indiánske tee-pee, ktoré si deťi tak obľúbili na predchádzajúcich táboroch a prenosné volejbalové ihrisko, ktoré budeme využívať na hranie loptových hier, ako aj indiánskeho ringa s hracími krúžkami.

Partneri