Vlčia Svorka 2019

Vlčia Svorka 2019

projekt Vlčia Svorka 2019

projekt podporený Bratislavským Samosprávnym Krajom (BSK)

Vďaka podpore BSK, sme mohli po celý rok 2019 využívať priestory klubovne v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici, kde sme sa vždy v utorky stretávali, kde sme hrávali hry, učili sa rôzne “tábornícke” výuky a odbornosti, hrali na gitare, doprevádzanej perkusiami, ku koncu roka sme pridali aj klavír. Cez víkendy sme chodili spoznávať prírodu a zaujímavosti hlavne v okolí Bratislavy, ale aj v iných častiach Slovenska.

Letný tábor bol vyvrcholením našej celoročnej činnosti a prvý krát sme si vyskúšali táborenie na holej lúke, kde sme si všetko museli zabezpečiť a postaviť samy. Vďaka projektu podporenom BSK sme na Letnom tábore mali postavené tee-pee, ringo ihrisko a mohli sme variť v ďalšej kotline. Tábor sa začal v Mestskom múzeu a u Primátora a pokračoval na lúkach pri Lubine.

Podpora BSK je pre nás obrovským prínosom a pomocou stále sa zlepšovať a postupovať vpred, keďže nám z veľkej časti odpadajú starosti so zabezpečením ako pravidelného fungovania, tak aj špeciálnymi akciami ako letný tábor.

V závere roka sme vďaka projektu zakúpili hudobné nástroje (gitaru, keyboard a perkusie) pre muzikoterapiu aj spoločné hranie pesničiek. Tieto nástroje chceme v budúcnosti využívať aj na prácu muzioterapeutky s deťmi s poruchami autistického spektra.

Naša činnosť napreduje aj prave vďaka podpore BSK.

Ďakujeme Vlčia Svorka

 

Fotky z vybraných akcií roku 2019