Integračné centrum Naše Slnko

Integračné centrum Naše Slnko

NÁŠ CIEĽ

Cieľom projektu Integračné centrum Naše Slnko, s finančnou podporou ČSOB Nadácie, bola úprava priestorov, pre činnosť komunity a terapeutickú prácu s deťmi s poruchou autistického spektra, detí s rôznym znevýhodnením a detí bez zjavného znevýhodnenia.

V rámci projektu a vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie, sme upravili prenajaté priestory v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici tak, aby vyhovovali požiadavkám našej komunity, aj terapeutickým aktivitám.
Využili sme nadštandardnú výšku stropu a vybudovali sme drevenú platformu s úložným priestorom, ktorá slúži vo svojej hornej časti ako skladový priestor na veci a pomôcky. V dolnej časti tak vznikol oddychový relaxačný priestor, ktorý je od vstupu do miestnosti oddelený policovým systémom.
Tiež sme mohli vybudovať knižnicu, kde sme efektívne využili medzidverový hluchý priestor.
Pre uloženie hračiek a vzdelávacích pomôcok na terapeutickú činnosť sme vytvorili skriňovú stenu so zamykacími, ako aj zásuvkovými skrinkami.

Podpora ČSOB Nadácie nám umožnila pôvodne “surový” priestor zútulniť a prispôsobiť ho pre súčasné aj budúce aktivity komunity i návštevníkov.

 

Takto to vyzeralo na začiatku

Takto sa všetko zmenilo

A takto to vyzerá na akcii

Partneri