Materiálovo technické zabezpečenie projektu Vlčia Svorka

Materiálovo technické zabezpečenie projektu Vlčia Svorka

Hlavným cieľom projektu Materiálovo technické zabezpečenie projektu Vlčia Svorka bolo získať materiál pre zabezpečenie a rozšírenie našej celoročnej činnosti ako aj pre vyvrcholenie celoročnej činnosti Letný tábor v prírode.

Vďaka finančnej podpore ČSOB Nadácie sme mohli zakúpiť stany tábornícky a turistický materiál ako aj vybavenie kuchyne a jedálne pre Letný tábor, rozšírili sme kapacitu našej knižnice a 20 titulov detskej literatúry. Kúpili sme aj zelené košele, ktoré nám slúžia ako rovnošata pre lepšiu spriaznenosť v komunite. Nechali sme ušiť znaky komunity, ktoré navrhovali sami deti.

Vďaka zakúpenému vybaveniu a v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislave sme vyčistili veľký kus chodníka z Koliby na Kamzík od odpadkov a smetí, ako aj našli a označili jednu nelegálnu skládku.

Bohužiaľ kvôli celosvetovej pandémii, obmedzeniam v činnosti a ochrane zdravia, sme neuskutočnili ďalšie naplánované akcie v tomto projekte, ale dúfame, že situácia budúci rok umožní pokračovať v nastolenom trende, čistenia lesov, spoznávania prírody a vzájomnej pomoci v komunite, ale aj navonok.

Čistíme les

Letný tábor 2020

Partneri